ტრეინინგ ცენტრი

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს საერთაშორისო საავიაციო ტრეინინგ ცენტრი. ცენტრი ახორციელებს საავიაციო პერსონალის მომზადება, გადამზადებასა და კვალიფიკაციის დადასტურებას მრავალმხრივი მიმართულებით. 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, II სასწავლო კორპუსი, ოთახი 120 
ტელ.: 595 04 00 08