ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

საბაკალავრო პროგრამები:

 

სამაგისტრო პროგრამები:

 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროებია: ავიაკომპანიები, აეროპორტები, ავიასააგენტოები, საავიაციო ქარხნები, სადაზღვევო კომპანიები, სახელმწიფო მართვის ორგანოები, საბანკო სექტორი, სამეწარმეო და არასამეწარმეო ორგანიზაციები, აუდიტორული საქმიანობის სფეროები და სხვა. 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 274 61 55; 599 08 45 55; 599 08 25 29

karina

aeroport

biblioteka

საგანმანათლებლო პროგრამები

აბიტურიენტებისათვის

სწავლების წლიური ღირებულება:

ბაკალავრიატი - 2250 ლარი
მაგისტრატურა - 2250 ლარი

სწავლების ხანგრძლივობა:

ბაკალავრიატი - 4 წელი
მაგისტრატურა - 2 წელი

ჩასაბარებელი საგნები:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა 
  • ზოგადი უნარები
  • უცხო ენა 

არჩევითი საგნები: მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ლიტერატურა ან სამოქალაქო განათლება.