ერასმუსის სტიპენდიის მოსაპოვებლად რეგისტრაცია დაიწყო

დაიწყო რეგისტრაცია საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) Erasmus + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის მოსაპოვებლად და ბასკეთის უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტირის (2017 სექტემბერი - 2018 იანვარი) განმავლობაში სწავლების გასაგრძელებლად.

რეგისტრაცია გაგრძელდება 2 მაისის ჩათვლით.

რეგისტრაციისათვის აუცილებელი პროცესისა და საბუთების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ ბმულზე: http://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-content/-/asset_publisher/8N1d/content/alumnado-visitante-al-od-procedimiento-documentacion?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fen%2Fweb%2Fnazioarteko-harremanak%2Fen-latin-america-others%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_riA4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2017 წლის 25-26 მაისს სტუდენტთა მეთერთმეტე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ჩატარდება

    ვრცლად