გიორგი ინასარიძე - რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში

განათლება და გამოცდილება:

1996 წ. - დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი, ინჟინერ-მექანიკოს-პილოტის სპეციალობით

2002-2005 წწ. - სწავლობდა იმავე უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე, იურისტის სპეციალობით

1998 წ. - ავიაკომპანია „გაკო-კავკასია“, ტუ-134 ტიპის საჰაერო ხომალდის მეორე მფრინავი

1999 წ. – ავიაკომპანია „საქავიასერვისი“, ტუ-134 ტიპის საჰაერო ხომალდის მეორე მფრინავი

2000 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი

2002 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი, პილოტ-ინსტრუქტორი

2003 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე

2005 წ. - დღემდე - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში. 

 

არის 5 მეთოდური სახელმძღვანელოს ავტორი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: 277 25 16

ელ-ფოსტა:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.