გიორგი ევგენიძე - რექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

განათლება და გამოცდილება:

2005 წ. - დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტის საჰაერო ტრასპორტის ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტი, სპეციალობით: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

2013 წ. დაამთავრა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, სპეციალობით: საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

2009 წ. - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის, საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო ექსპლუატაციის ფაკულტეტის ინგლისური ენის სპეციალისტი

2011 წ. - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ხარისხსის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი.

2012 წ. - უცხოელ სტუდენტთა სწავლების ფაკულტეტის დეკანი

2013 წ. - დღემდე - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: 277 25 16

ელ-ფოსტა:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.