კონტაქტი

 

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71;
          +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური: (+995) 599 58 11 99 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი". 
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი. 
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL