მოადგილეები

 

ემზარ ბარბაქაძე - რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
საკონტაქტო ტელეფონი: 274 61 55 
ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

გიორგი ინასარიძე - რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში
საკონტაქტო ტელეფონი: 277 25 16
ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

გელა ყიფიანი - რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
საკონტაქტო ტელეფონი: 277 52 78 
ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

გიორგი ევგენიძე - რექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 
საკონტაქტო ტელეფონი: 277 25 16
ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.