რექტორი

 

 

es - Copy

 

სერგო ტეფნაძე 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიისა და საერთაშორისო სატრანსპორტო აკადემიის აკადემიკოსი.
დაიბადა 1956 წლის 29 აგვისტოს. 

  

ანათლება

 

 • 1975 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის მანქანათმშენებლობის ტექნიკუმი თვითმფრინავების რადიოელექტრონული მოწყობილობებისსპეციალობით;
 • 1984 წელს წარჩინებით დაამთავრა ქ. კიევის სამოქალაქო ავიაციის საინჟინრო ინსტიტუტი;
 • 1990 წელს დაამთავრა მოსკოვის სამოქალაქო ავიაციის საინჟინრო ინსტიტუტის ასპირანტურა და დაიცვა დისერტაცია ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, სანკტ-პეტერბურგის სამოქალაქო ავიაციის აკადემიაში;
 • 1999 წელს დაიცვა დისერტაცია ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, სანკტ-პეტერბურგის სამოქალაქო ავიაციის აკადემიაში;
  არის მრავალი სამეცნიერო სტატიისმონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, სამეცნიერო ჟურნალსაჰაერო ტრანსპორტი”-ს მთავარი რედაქტორისაქართველოში უმაღლესი საავიაციო სკოლის დამაარსებელი და ფუძემდებელი;
  მისი ხელმძღვანელობით დაცულია მრავალი საკანდიდატო, აკადემიური დოქტორისა და მაგისტრის სადისერტაციო ნაშრომი.

 

სამუშაო გამოცდილება 

 • 2005წ. დღემდე  - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი;
 • 1992-2005წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი;
 • 1984-1992წწ. - . თბილისის გაერთიანებული ავიარაზმი, მფრინავი ინჟინერ-ინსტრუქტორი, პარალელურად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვითმფრინავმშენებლობის კათედრის დოცენტი. შესრულებული აქვს 7000-ზე მეტი უავარიო ფრენა-საათი;
 • 1975-1977წწ. - სამხედრო-სავალდებულო სამსახური ქ.რუბცოვსკი;
 • 1975წ. - .თბილისის აეროპორტი, საავიაციო-ტექნიკური ბაზა, ავიატექნიკოსი.

 

სამეცნიერო აქტიურობა და საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • МНТЦ - პროექტი G-060 ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი და მისი მართვის საშუალებები. სტუ აშშ კორპორაცია „ბოინგი,“ ქარხანა „ჩარხმშენებელი“, საკონსტრუქციო ბიურო, სტუ-ს საავიაციო ინსტიტუტი, თბილისის საავიაციო ქარხანა,  01.04. 2000-დან 01.10.2002-მდე, ძირითადი შემსრულებელი;
 • МНТЦ - პროექტი G-916 ცვალებადი გეომეტრიის მართვადი ხრახნი ცენტროდანული ძალების მოქმედების კომპენსაციით. სტუ, საფრანგეთი სამეცნიერო ცენტრი „ონერა“, აშშ კორპორაცია „ბოინგი,“ ქარხანა „ჩარხმშენებელი,“ საკონსტრუქციო ბიურო, სტუ-ს საავიაციო ინსტიტუტი, თბილისის საავიაციო ქარხანა,  01.06.2008-დან 01.09.2010-მდე, ძირითადი შემსრულებელი;
 • МНТЦ - პროექტი G-1600 "ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის დიამეტრის მექანიზმის ცვლილებების გაუმჯობესება შერწყმული ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის სისტემასთან და ფრთების ბრუნვის დიაპაზონის ცვალებადობის ზრდა", 01.09.2008-დან 01.09. 2010-მდე, ძირითადი შემსრულებელი;
 • პროექტი 60/804-03 (11.04.2003) „კომპოზიტიური მასალებისგან დამზადებული საფრენი აპარატების დეტალების, კვანძებისა და აგრეგატების სიმტკიცეზე ანგარიშის მეთოდებისა და რეკომენდაციების დამუშავება“;
 • პროექტი 65/01-08 „საჰაერო ხომალდების ფრენის უსაფრთხოების დონის ამაღლების მეთოდების დამუშავება, საჰაერო მოძრაობის მართვის ინფორმაციული უზრუნველუოფის სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის გაუმჯობებით". 

 

ჯილდოები

 • ღირსების ორდენი - განათლებისა და მეცნიერების დარგში შეტანილი წვლილისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებისათვის;
 • მედალი და დიპლომი - კემბრიჯის საერთაშორისო ცენტრის მიერ საგანმანათლებლო სფეროში გაწეული ღვაწლისათვის;
 • ფრენის ავარიულ სიტუაციაში გამოჩენილი მაღალი  პროფესიონალიზმისათვის, ვადაზე ადრე მიენიჭა პირველი კლასის მფრინავი-ინჟინრის წოდება  და დაჯილდოვდა მსუბუქი ავტომობილით და მედალით უავარიო ფრენა-საათების შესრულებისათვის.