მონაცემთა ბაზები

  • EBSCO Publishing - არის ჟურნალებისა და სხვადასხვა გამოცემების უდიდესი კოლექცია. მოიცავს: 11000–ზე მეტ დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტით არის წარმოდგენილი), მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ამერიკის უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრულ სტატიებს.

      1. იხილეთ EBSCO-ში ძებნის ჩატარების ვიდეო ინსტრუქცია
      2. იხილეთ ძიების ჩატარება სამეცნიერო მონაცემთა ბაზებში

  • Cambridge University Journals/კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები - მონაცემთა ბაზა მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 280 დასახელების ჟურნალს, არქივის ჩათვლით, მეცნიერების ყველა დარგში.
  • IMF Elibrary - The IMF ინტერნეტ ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ძლიერ და  მოსახერხებელ ონლაინ  ხელმისაწვდომობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ავტორიტეტული გლობალური ეკონომიკური გამოცემების სრულ კოლექციებზე. ინტერნეტ ბიბლიოთეკა არის საჭირო რესურსი ეკონომიკური სწავლებისა და ანალიზისათვის 11000-ზე მეტი ტექსტური გამოცემითა და ხელმისაწვდომობით.

 

სასარგებლო ბმულები: